Ettevõttest

Ants Helinurme Töötuba OÜ tegutseb alates 2000. aastast.
Kõikide nende aastate jooksul oleme pakkunud oma klientidele erinevaid tooteid.

Suurematest töödest võiks nimetada: 

  • VAATA MAAILMA projekti raames viitade ja siltide valmistamine ja paigaldamine üle Eesti. 
  • Jalgrattateede tähistamise märkide valmistamine kõikjale Eestis.
  • Liikluskorraldusvahendite valmistamine Transpordiametile
  • Viljandi linna liiklusmärkide hooldus ja paigaldus.
  • Valga maakonna turismiinfoviitade valmistamine. 
  • Jõgeva maakonna turismiinfoviitade valmistamine. 
  • Tänavasiltide ja majanumbrite valmistamine Tallinna erinevatele linnaosadele ja paljudele teistele asulatele. 
  • Viljandi ja Tartu maakonna arheoloogiamälestiste tähistamine. 
  • Keskkonnaameti tellimusel looduskaitseobjektide tähistamine üle Eesti.